Antonín Kanta představuje špičku současné umělecké fotografie v oblasti Vysočiny. Do Dačic se s novou přehlídkou fotografií vrací po pěti letech, poprvé v galerii vystavoval v roce 2002. Jeho letošní výstava je zároveň připravena k jeho pětapadesátinám.
Kanta se fotografování věnuje soustavně od osmdesátých let. Zpočátku u něho převažovala fotografie reportážní a krajinářská. Poté se zhruba deset let věnoval ve velkých cyklech černobílé kompozici a tónované fotografii. V roce 2000 se vrátil do vysočinské přírody a začal v ní objevovat pozoruhodný řád a podmanivou světelnou harmonii. Vznikla velká kolekce výtvarných fotografií s detaily skal, trav, dřev, mechů a větví. Světlo a stín mají v těchto obrazech důležitou roli ve vyznačení struktury materiálu, v celkovém efektu.

Fotografie podobné obrazu

Další specifikou Kantovy tvorby je cyklus fotoobrazů získaných sejmutím fragmentů narušených omítek. Reálný věcný námět získává v Kantově fotografii zcela abstraktní podobu. Značnou roli zde sehrávají měkké a lyrické barvy. Divák většinou vůbec netuší, jak může z obyčejného detailu omítky vzniknout nádherný obraz a často je překvapen, že se nejedná o skutečný obraz, ale o fotografii.
Obdobný postup autor zvolil i při exponování „děl“ graffiti, z cyklu „Barevná inspirace“ nebo při zachycení detailů potrhaných plakátovacích ploch.
Estetický rozměr tohoto tématu je zvlášť pozoruhodný, jedná se totiž o zrození krásy z nepříliš vábivé reality. I to je jedna z podivuhodných, až zázračných stránek umění.
Antonín Kanta usiluje o vytvoření nezávislého výtvarného díla v dimenzích technických možností fotografie. Je členem Unie výtvarných umělců ČR, Klubu výtvarných umělců Horácka, Sdružení Q v Brně, má za sebou řadu samostatných i kolektivních výstav. Jeho fotografie našly zastoupení ve sbírkách soukromých i v institucích, mimo jiné také v Národním muzeu fotografie v J. Hradci.

(autorka je ředitelka dačického muzea a galerie)

 

Antonín Kanta - Nejasná zpráva

výběr zfotografické tvorby

Městské muzeum a galerie Dačice

otevřeno do 31. 10. 2007 denně kromě pondělí 9-12, 13-16 hod.