Cílem muzea pro příští roky je nejen rozšiřování sbírkového archivu, ale i projekty mapující historii naší vlasti

„Věřím, že se již podařilo přesvědčit i ty skeptiky, kteří si mysleli, že se nám projekt nepodaří dotáhnout do konce. Již máme za sebou rozsáhlou rekonstrukci místností v přízemí bývalé jezuitské koleje a pokud se podaří získat další finanční prostředky, je zde ještě hodně nevyužitých prostor,“ informoval ředitel NMF Miloslav Paulík.
V letošním roce se podařilo prosklít obvodové zdi bývalého rajského dvora a také vlastní plocha byla nově vydlážděna. Za přítomnosti ministra kultury Václava Jehličky a dalších hostů zde byla zahájena velmi úspěšná výstava věnovaná životu a dílu spisovatele Bohumila Hrabala. Od soboty 20. října ji vystřídá výstava 81 fotografií Miloslava Stibora.
„Vystavující umělec patří k výrazným osobnostem české fotografie druhé poloviny dvacátého století. Zároveň jsme odstartovali projekt Via lucis, do kterého se může zapojit i široká veřejnost,“ řekl Paulík.

Světlo ukáže cestu

Tématem projektu Cesta světla je zmapovat pomocí fotografií období let 1989 až 2009 a připomenout důležitý význam fotografie jako média, které uchovává a připomíná jinak již dávno zapomenuté události. První etapa Via lucis končí 31. ledna 2008.
„V přípravném a hodnotícím výboru jsou mezi jinými i významné osobnosti našeho společenského a kulturního života: Ivo Mathé, Miloslav Vojtěchovský nebo historik Zdeněk Zbořil,“ sdělil na závěr ředitel NMF Miloslav Paulík.
V současnosti má instituce za sebou první fázi, která by se dala označit jako založení muzea. Současná druhá etapa je postupné budování muzea, vytvoření depozitářů a archivů, restaurátorských a konzervátorských dílen. Vybudování depozitáře a digitálního archivu se předpokládá do konce tohoto roku. Neustále se připravuje projekt úpravy a rekonstrukce nového pivovaru. Do fáze plného provozu by NMF jakožto komplexní vědecké a vzdělávací centrum pro fotografii mělo vstoupit do roku 2010.
„Podařilo se nám získat grant na vytvoření nových webových stránek našeho muzea. Ty budou v provozu již koncem října,“ dodal Paulík.