„Zajímavá je tím, že zde návštěvníci vedle sebe najdou obrazy, grafiky, fotografie, sochy, keramiku, šperky, krajky a také například tapiserie,“ informovala galeristka Milena Gonosová.
Zajímavé je i to, že každé z vystavených uměleckých děl má jiného autora, a tak jsou zde zastoupeny různé umělecké směry, které souborně vypovídají o činnosti Galerie Špejchar za uplynulé období.
„Jak již napovídá název souborné výstavy, věnujeme se této činnosti právě deset let. Naše galerie je známa tím, že zde autoři neplatí nájem, ale po skončení výstavy zde zanechají jedno své dílo,“ sdělila Gonosová. Za desetiletí se v galerii uskutečnilo okolo sto deseti výstav autorů z různých koutů republiky. Vystavené exponáty tak návštěvníkovi celé toto období zpětně připomenou, byť pouze vždy jedním uměleckým dílem.
„Pokusili jsme se využít možnosti celého prostoru galerie k tomu, abychom připomněli uplynulé období co nejvíce díly, ale tak, aby expozice diváky co nejvíce zaujala,“ dodala galeristka Gonosová.
Ve své činnosti uspořádat každý měsíc jednu výstavu budou majitelé Galerie Špejchar pokračovat i nadále. Mimo provozní dobu si zájemci o prohlídku mohou dohodnout návštěvu telefonicky.