„Písečné pořádá tuto akci spolufinancovanou z programu EU Intereg III A společně se sochařem a řezbářem Rudolfem Procházkou. Před rokem bylo zhotoveno pět soch, které jsou nyní umístěny na území naší obce,“ řekl starosta Písečného Vladimír Macků.
Součástí sympozia bude i výstava historických motocyklů.
„Letos přislíbilo účast šest sochařů z Čech a možná se podaří zajistit i někoho z Rakouska. To však ještě není definitivně potvrzeno. Vytvořené sochy předáme obci 14 července v 10 hodin a následovat bude výstava historických motocyklů se kterými přijedou naši přátelé, kteří se zabývají veterány,“ informoval spolupořadatel sympozia v Písečném řezbář Procházka.