„Pořady tohoto typu jsou součástí protidrogové prevence a mají ukázat na to, že volný čas se dá trávit mnohem zajímavějším způsobem. Rád bych poděkoval i jindřichohradeckému obchodu U dvou lvů, díky jehož podpoře se mohl tento seminář uskutečnit,“ řekl za sdružení Meta Milan Týmal.
Třicet účastníků, mezi nimiž byli hojně zastoupeni i mladí kytaristé ze Základní umělecké školy Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci, se dozvědělo mnoho zajímavého jak z historie, tak i současného dění okolo louten.
„U nás není příliš mnoho hráčů na loutnu. Já sám jsem toho názoru, že hra na jakýkoli hudební nástroj by měla být současně i zábavou. Nestačí na nástroj pouze stereotypně cvičit. To je pak při interpretaci skladeb znát,“ řekl přednášející hráč na loutnu Rudolf Měřínský.
Na každou z pěti louten, které hudebník s sebou přivezl, zahrál posluchačům i několik kratších skladeb. Koncert byl doplněn vtipným vyprávěním a všichni odcházeli bohatší o velmi zajímavý a jedinečný hudební zážitek.
Podobně zaměřených akcí se chystá letos ještě několik.