Muzeum Jindřichohradecka připomíná 110. výročí narození méně známé výtvarnice.

„Tato méně známá autorka se narodila v roce 1897 v Kotoru v Dalmácii jako jedna ze čtyř dcer důstojníka c. a k. armády. Krátce po jejím narození se celá rodina přestěhovala do Jindřichova Hradce, kde umělkyně strávila celé své dětství,“ řekl kurátor výstavy Martin Vaněk.
Výtvarné vzdělání získala nejprve na vídeňské grafické škole. V letech 1921 až 1922 navštěvovala proslulou Kunstgewerbeschule ve Vídni a následující dva roky studovala v Mnichově, kde pak docházela až do roku 1930 na tamní akademii.
„Malířka se zaměřovala především na uhlovou kresbu a malbu olejem na papír. Její obrazy a kresby se vyznačují zkratkou, razancí a jistou a výraznou linií. Pokud jde o oleje, jedná se převážně o téma zachycení dětí v různých situacích nebo vztahu matky a dítěte. Její tvorba v sobě nezapře značný sociální podtext, který souvisí se společenskou a hospodářskou krizí po první světové válce,“ informoval Martin Vaněk.
V roce 1937 se Tina Pezellen, která též určitý čas působila jako malířka reklamních cedulí, stěhuje se svým mužem Siegbertem Bauerem do Weimaru, kde žila po celý zbytek svého života.
„Ve třicátých letech bylo dílo malířky prohlášeno za nežádoucí umění a v šedesátých a sedmdesátých letech se díky svému sociálnímu cítění stala malířkou poplatnou socialistickému zřízení tehdejší NDR. Po smrti v roce 1979 upadla v zapomnění a až v posledních letech ji objevilo několik německých antikvářů a galeristů,“ dodal Vaněk.
Dílo výtvarnice je roztroušeno v mnoha soukromých sbírkách a ucelenější kolekce jejích děl jsou ve Weimaru a Jindřichově Hradci.