Jedná se o kopii nástroje z roku 1710, kterou před dvěma lety postavila firma Bečička - Hüttl - Šefl. Letní série koncertů 3. sezony ve Velké Lhotě pokračuje již dnes, kdy se v horním kostele zastaví na svém turné padesátičlenný pěvecký sbor Unichor z Univerzity Heinricha Heineho z Düsseldorfu. Mnoho posluchačů si jistě nenechá ujít Modlitby a meditace o lásce a naději přednesené A. Strejčkem a J. Molavcovou v sobotu za spoluúčinkování sboru Festivia horus.;