Valná hromada společnosti totiž rozhodla, že v tomto projektu jejich společnost pokračovat nebude. Lidé, kteří mají ke kvalitní vážné hudbě vztah, však o ni nepřijdou.

„Rozhodli jsme se podporovat dál jak Třeboňská nocturna, tak Abonentní koncerty. Místo společnosti Adria – Neptun, které patří hotel Zlatá hvězda, je bude pořádat nová agentura Miloše Končického, který byl vždy zárukou kvalitního výběru umělců,“ vysvětlil starosta Jan Váňa.

Poslední z abonentních koncertů, které podle rámcové smlouvy ještě zorganizuje společnost Adria – Neptun, bude 26. března Quarneri trio Prague.