V kostele Svatého Jana Křtitele v Cepu se 29. prosince konal vánoční koncert Rapšašského komorního orchestru. Na programu byly nejen skladby známých barokních a klasicistních mistrů, jako jsou například František Xaver Brixi nebo Adam Michna z Otradovic, ale také staré krásné české vánoční koledy.

V podání Rapšašského komorního orchestru a jeho zpěváků přinesly interpretované skladby všem přítomným nezapomenutelný zážitek. Nádherná hudba vytvořila mimořádně krásné a emotivní sváteční prostředí a promlouvala přímo k srdcím všech, kteří do kostela přišli. Těch bylo opravdu mnoho a malý kostel zcela zaplnili. Je třeba ještě podotknout, že všichni účinkující hráli a zpívali jen pro radost a skvělé zážitky všem přítomným zprostředkovali zcela nezištně. Patří jim srdečné poděkování a mimořádné uznání.

Vladimír Kocourek