Kategorie „Ostatní“ je ale určena všem, bez ohledu na věk či bydliště. Soutěží se v oboru próza a poezie. Zatímco děti do 14 let mohou napsat poezii na téma “Já a můj svět“ a prózu ve formě pohádky na libovolné téma, od 15 let je pro prózu i poezii stanoveno jednotné téma „Poprvé“.

Stejně jako v minulém ročníku i letos vznikne z vybraných prací účastníků soutěže kniha, tentokrát ilustrovaná žáky Základní umělecké školy Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. Dřevěný přívěsek - záložku ve tvaru maskota soutěže Textíka pro knihu opět vyrobí klienti Občanského sdružení Okna. Zúčastnění autoři, kteří se dostanou do výběru, získají tuto knihu odměnou.

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží navíc i poukázky a věcné ceny v celkové hodnotě 16 tisíc korun, které věnovaly jindřichohradecké firmy. Autorské práce bude hodnotit odborná porota ve složení: Stanislava Zábrodská (www.citarny.cz), Sabina Langerová, Jiří Langer, Zuzana Kořínková a dále zástupce městské knihovny. Svou účast v porotě přislíbil i pan místostarosta Bohumil Komínek.

Nutno podotknout, že porota rozhoduje jen o příspěvcích a zná do momentu vyhodnocení pouze věk autora. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 29. března 2012 na literárním večeru v místní knihovně.

Záštitu nad soutěží převzal Klub jihočeských spisovatelů. Všechna díla, která budou splňovat zadání další literární soutěže jménem Jihočeská Žabka, vyhlašované zmíněným klubem, do ní budou automaticky přeposlána. Soutěž nově zaštítilo i Město Jindřichův Hradec.

Nejúspěšnějším soutěžícím v oboru próza a poezie budou uděleny Ceny Města Jindřichův Hradec. Soutěž vznikla v rámci Literárního projektu Epika, jejímž autorem je jindřichohradecký nakladatel Jan Medek.

Snahou celého projektu je probuzení zájmu o literaturu a tvorbu u mladých lidí, vytvoření prostoru pro prezentaci začínajících autorů, zviditelnění stávajících autorů a vůbec podpora literární tvorby v regionu.

Projekt by rád propagoval naše město, jakož i další subjekty, které se do soutěže zapojily: Základní uměleckou školu Vítězslava Nováka a Občanské sdružení OKNA.

Závěrem malé připomenutí: do 15. ledna 2012 můžete stále ještě posílat své příspěvky do soutěže pořadateli akce na e-mail medek@epika.cz nebo na adresu Jan Medek, nakladatelství, Nušlova 42/V, 377 01 Jindřichův Hradec.

Všechny podrobnosti o soutěži získáte, když si na oficiálních stránkách města Jindřichův Hradec ⋌www.jh.cz vložíte do vyhledávací lupy slovo textík.