Pro čtenáře připravili od 1. až do 29. března téměř na každý den nějaký program například v Městské knihovně v Jindřichově Hradci.

V pondělí tam podle její ředitelky Jiřiny Kadlecové zahájili měsíc besedou pro základní školy nazvanou Jak se chodí za básničkou a dnes pokračují autorským čtením spisovatele Jiřího Macouna pod názvem Plus Minus Max čtení.

I když si už svůj okruh čtenářů jindřichohradecká knihovna získala a do jejích prostor přicházejí často třeba i děti, které si tak krátí čekání na zastávce na autobus před cestou domů, snaží se podle slov Jiřiny Kadlecové, přivést ke knihám další čtenáře.

Protože láska ke knihám vzniká právě zejména v dětství, mají v programu hodně besed pro děti ze základních a mateřských škol. Tématy jsou jak pohádkové knihy, tak jejich vznik, ilustrace, ale i začátky čtení či velikonoční zvyky.

Pracovnice jindřichohradecké knihovny nezapomněly ani na dospělé. Veřejnosti je věnovaný už tento čtvrtek, kdy zazní beseda O rašeliništích na Jindřichohradecku nebo 11. března přednáška Hudba v literatuře – literatura v hudbě, věnovaná výrazné hudební osobnosti Antonínu Dvořákovi.

Podobně jako v Jindřichově Hradci i v dalších knihovnách na Jindřichohradecku se budou i letos děti bavit při tradiční Noci s Andersenem.

Takovou knihovnou je také městská knihovna v Lomnici nad Lužnicí, kde se na měsíc věnovaný čtenářům knihovnice také připravila. „Ve středu od 15 hodin budeme mít pohádkové odpoledne pro maminky s dětmi, kde si budeme číst pohádky, děti si budou moci u toho malovat a nejmenší nám budou vyprávět podle leporel, protože je to baví. Za dva týdny si setkání zopakujeme,“ vysvětlila pracovnice Městské knihovny v Lomnici nad Lužnicí Marcela Božovská.

Ve středu večer pak ještě od 18 hodin uspořádali kytarový koncert žáků Vladimíra Jandy. Pro dospělou veřejnost je pak v sobotu od 10 hodin připravena výtvarná dílna, kde se podle Marcely Božovské mohou zájemci naučit vytvářet lepenou vitráž. Podobně jako v Jindřichově Hradci mají také u nich připravené besedy pro školáky a děti z mateřské školky tématicky zaměřené na návštěvu knihovny.

„Připravila jsem pro čtenáře i anketu. Po celý měsíc budou moci na nastříhané lístečky napsat, proč do knihovny chodí nebo naopak nechodí. Lístečky pak budou připínat na nástěnku,“ uzavřela Marcela Božovská.

Programy připravují i další knihovny, proto by se měli čtenáři v té své raději informovat včas, aby pak nelitovali, že jim něco zajímavého uniklo.