Nejen, že od 1. dubna budou všechny přístroje, které loni vykazovaly poruchy, opravené, ale expozice se brzy stane klíčovým prvkem Domu přírody Třeboňska.

„V pátek 19. února a ještě dnes jsme jednali s vedením Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) a Správy chráněné krajinné oblasti (CHKO) Třeboňsko o novém celorepublikovém projektu sítě návštěvnických středisek – Domů přírody AOPK ČR. Třeboňská expozice se stane součástí takového návštěvnického centra, jednoho z prvních. Model partnerské spolupráce bude použit i pro další přírodně atraktivní místa v republice, kde budou vznikat nové Domy přírody,“ uvedl ředitel Informačního a kulturního střediska v Třeboni Jaroslav Císař.

Jejich vybudování má na starosti AOPK ČR, která je odbornou státní institucí v rezortu Ministerstva životního prostředí. Pod současným názvem bude expozice fungovat do 30. června a od 1. července už bude provozována v rámci jednoho z 22 připravovaných Domů přírody. Kromě provozu expozice bude dům přírody zahrnovat množství dalších služeb pro veřejnost, od poskytování informací a vydávání propagačních materiálů až po organizaci exkurzí a různých akcí.

„Pro lidi může být zřejmě zpočátku matoucí označení, než se zorientují. Proto bychom chtěli této otázce věnovat velkou pozornost. Bude to znamenat také změnu v propagačních materiálech včetně webových stránek. Provoz i personální otázky, vše zůstane při starém ve správě informačního a kulturního střediska. Jen původní rámcovou smlouvu o spolupráci se AOPK ČR vyměníme za novou,“ vysvětlil Jaroslav Císař.
Dokonce i vstupné má zůstat ve stejné výši, jako bylo od počátku otevření, tedy dospělí za 50 korun, děti za 25 korun a školní výpravy zaplatí za jednotlivce 20 korun.

Nutné opravy

Loňské stížnosti návštěvníků na to, že neviděli všechno, kvůli čemu do expozice přišli, však nepopírá. „Protože nabídka expozice nebyla plnohodnotná, tak jsme vstupné zohlednili, bylo o malinko nižší,“ doplnil Jaroslav Císař.

Ani nižší cena vstupného však vloni některé návštěvníky neuspokojila. To by se mělo brzy změnit.

„Technika bude opravená do konce března a budou odstraněny i kosmetické vady. Firma, která technická zařízení instalovala, provede generální opravu. Počítáme s tím, že to bude nákladné, kolem několika desítek tisíc korun,“ upřesnil Jaroslav Císař.

V letošní sezoně by se v prostorách expozice měly konat například zase přednášky, ale podle Jaroslava Císaře budou pro návštěvníky Třeboně připraveny i pomyslné nabídkové balíčky služeb orientované pro děti, seniory nebo cyklisty. Budou zahrnovat také procházky nebo cyklovýlety do přírody za úplatu s výkladem odborného průvodce.

Sezonní provoz trvá do října, v minulosti ale pracovníci informačního a kulturního střediska po dohodě s pracovníky lázní prostory expozice zpřístupňovali také lázeňským hostům pravidelně mimo sezonu. Tento trend bude pokračovat, ale s plným provozem v zimě se podle Jaroslava Císaře s ohledem na vysoké náklady vytápění nepočítá.