„Společnost vlastní hotel a jako protislužbu za údržbu a drobné opravy mostu, kterou by prováděla sponzorsky pro město, požadují její zástupci, aby měli možnost pořádat na mostě dvě až tři slavnosti pro své hotelové hosty,“ vysvětlil starosta Jan Váňa.

Kamenný zděný most z roku 1781, historicky stojící v rybniční soustavě Třeboňska.

Během záplav v roce 2002 byla jeho část pobořena. Most je registrován jako kulturní památka.