Nejprve byla v sobotu 27. června odhalena v Novosedlech nad Nežárkou ve spolupráci s tamním obecním úřadem pamětní deska pplk. Václavu Žateckému, válečnému letci 311. čs. bombardovací perutě.

V neděli dopoledne pak českobudějovický biskup Jiří Paďour požehnal pietní místnosti v Leteckém muzeu v Deštné, kde jsou umístěny prstě z hrobů čs. válečných letců přivezené členy KHL ze svých třinácti zahraničních expedic. Tuto akci připravil Městský úřad Deštná ve spolupráci se členy KHL.

Nejen proto jsme několik „letních“ otázek položili místopředsedovi KHL Vladimíru Vondrkovi

Začaly prázdniny, co váš klub a léto?
I když jsme od ledna do května uspořádali řadu přednášek a besed, měli k tomu i řadu doprovodných akcí, celé jaro jsme s kolegy z klubu pracovali na rozšíření a především zvelebení expozice našeho Leteckého muzea v Deštné. V součtu to bylo několik tisíc hodin práce. Od té doby, co jsme ho loni 30. srpna otevřeli, je pro nás léto hlavní muzejní sezonou.

Od otevření muzea v dubnu utekly čtyři měsíce. Jaká je zde doposud návštěvnost?
Troufám si tvrdit, že neočekávaně velká. Když si uvědomíte, že v dubnu šlo pouze o provoz o víkendech a plný provoz od úterý do neděle se rozběhl až od 1. května, tak nyní koncem července jsou čtyři tisíce návštěvníků a několik desítek čestných hostů je jistě velice dobrá vizitka. Jsme si vědomi, že nám hodně pomohla reportáž v Toulavé kameře, kdy o víkendu po ní přišlo skoro 300 lidí, ale pak se návštěvnost ustálila. Chodí jednotlivci, ale jezdí i autobusové zájezdy. A uvědomme si, že hlavní turistická sezona začala až teď v červenci.

Máte nějaké srovnání s obdobnými muzei v České republice?
Porovnáme-li návštěvnost, například s leteckým muzeem v Kovářské v Krušných horách či v Dačicích, jsme dozajista nad běžným průměrem. Je mi proto líto, když se občas objevují hlasy, že o naše muzeum není zájem. Jde určitě o obyčejnou závist, protože se nám práce podařila, případně o hlasy neinformovaných jedinců. Málokdo totiž chápe, že jsme malé regionální muzeum a ne Letecké muzeum Praha – Kbely. To je jako srovnávat místní ochotníky s Národním divadlem. Jelikož jsou však doposud ohlasy návštěvníků na naši expozici pozitivní, tak právě to považujeme za největší odměnu naší práce.

Jaká bude další náplň práce klubu v létě?
Plánujeme pokračování v dokumentaci osudů čs. válečných letců a to na území České republiky. Také připravujeme na polovinu srpna cestu do maďarské Budapešti na leteckou akrobatickou show. Hlavní gró léta však bude sobota 29. srpna, kdy pořádáme již XVI. setkání čs. válečných letců v Jindřichově Hradci. Obdobně loňsku sice začneme v 10 hodin v našem Leteckém muzeu v Deštné, ale ve 13 hodin se pak uskuteční pietní akt v Jindřichově Hradci na nábřeží Ladislava Stehny u Památníku letců a posléze proběhne setkání s aviatiky na místním vojenském cvičišti. Na akci opět spolupracujeme s oběma městy, místním vojenským útvarem a aeroklubem.

Nezbývá než se zeptat, kolik máte členů klubu a kolik dalších lidí se podílí na vaší práci?
Dlouhodobě aktivních členů je nás zhruba patnáct, ale díky práci v Leteckém muzeu k nám přišli velcí nadšenci aviatiky, jako jsou otec a syn Petrové Pokorní z České Olešné, bývalí vojenští letečtí technici Václav Hoda a Petr Hiusl z Bechyně a podobně. Pomáhají nám někteří rodinní příslušníci, řada kamarádů a naše poděkování patří všem firmám a anonymním jedincům, kteří nám vyšli v mnoha směrech vstříc. Děkujeme také lidem, organizacím a institucím, kteří nám pomáhají materiálně, finančně či zápůjčkou a dary exponátů. Z takto postupně vytvářené mozaiky vzniká celek, za který se doufám nemusíme stydět. Každá připomínka i pomoc jsou vítány. Po řadě let se nám díky vedení města Deštná konečně splnil velký sen. Pokud chcete vidět jaký, vydejte se do deštenského Leteckého muzea a posuďte sami. Otevřeno je každý den, vyjma pondělí, a to od 9,30 do 17 hodin. Více informací je také na webových stránkách KHL.