Fenomenální herečka, tanečnice a zpěvačka, jíž osud vyměřil velmi krátkou - jen 37 let trvající - životní pouť, se již za svého života stala jednou z nejvýraznějších person dějin naší republiky a my si v letošním roce připomínáme její nedožité 70. narozeniny.

Jako věčná připomínka její osoby, umělecké tvorby i odkazu pro další generace by na jednom z domů v brněnské ulici Jan Uhera, kde žila a tvořila, měla ještě letos přibýt speciální pamětní deska. Ve prospěch této ojedinělé skulptury se v rytířském sále zámku Dobrohoř na sousedním okrese Jindřichův Hradec uskutečnil počátkem září benefiční koncert.

Akci pod záštitou domácího zámeckého pána spoluorganizoval právě o celé čtvrtstoletí mladší bratr předčasně zesnulé Laďky. Ladislav Kozderka ml. před zcela zaplněným sálem vystoupil společně s hudebním uskupením La Tromba v koncertním programu složeném z těch nejznámějších děl. Návštěvníci hudebního podvečera slyšeli mimo jiných známých hudebních kusů také Léto z Čtvera ročních dob Antonia Vivaldiho, Mozartovu Malou noční hudbu, Dvořákovu Humoresku, věty z Händlovy Hudby k vodnímu ohňostroji nebo také Air Johanna Sebastiana Bacha z jeho Suity pro orchestr upravený právě pro trubku.

Veškerý výtěžek koncertu poputuje na transparentní účet, z něhož se budou financovat náklady, materiál, sochařské práce i administrativní poplatky, jež jsou s instalací a realizací autorské pamětní desky spojené. Přispět ostatně můžete i vy. Pro všechny potenciální partnery, zájemce i fanoušky Ladislavy Kozderkové byly zřízeny stejnojmenné internetové stránky shrnující její osud a mapující její uměleckou kariéru, na kterých se již brzy objeví bližší informace i s číslem účtu.

Lady Muzikál, jak se Laďce Kozderkové přezdívalo, si to zaslouží a to nejen pro svůj poměrně krátký život, ale především pro svůj nehynoucí odkaz, jenž ji přežil a přežije navěky.

Daniel Rubeš