Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Muzejní noc v kostce od 18 hodin
Muzeum fotografie a MOM
Muzejní noc od 18 hodin
Kino Střelnice
Planeta Česko od 17.30 hodin
Solo: A Star Wars Story od 20 hodin

Třeboň
Kino Světozor
Solo: A Star Wars Story od 17 hodin
Dámský klub od 20 hodin
Kinosál Aurora
Dvě nevěsty a jedna svatba od 19.30 hodin

Suchdol nad Lužnicí
Kino
Hastrman od 19.30 hodin

Dačice
Kino
Deadpool 2 od 19 hodin
Městská knihovna
Lenka Doležalová a Tomáš Čech, mistři ČR v autostopu, beseda od 18 hodin

NOC KOSTELŮ

Jindřichův Hradec

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostelní ulice
Mše svatá P. Ivo Prokop 18 hodin
Přednáška Němečtí rytíři Luděk Jirásko 18.45 hodin
Komentovaná prohlídka kostela Petr Šulc 19.30 hodin
Varhanní koncert Tomáš Petrů 20.15 hodin
Přednáška jindřichohradečtí probošti P. Ivo Prokop 20.30 hodin
Koncert chrámového sboru 21 hodin
Překvapení P. Ivo Prokop 21.30 hodin
Po celou dobu bude otevřena farní kavárnička s možností menšího občerstvení.

Evangelický kostel, Bratrská ulice 129
Radujme se vždy společně… o spojování tvoření pro všechny generace 18 hodin
…vzdávajíce chválu vděčně písně ze starých kancionálů sbor Jakoubek 20 hodin
100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické, přednáška 21 hodin
Kostel v tichu možnost zastavit se a spočinout při svíčkách + tichá varhanní hudba 22 hodin
Noční modlitba s písněmi z Taizé 22.30 hodin
V 18.30, 19.30, 20.30 a 21.30 hodin: komentované prohlídky kostela a varhan.

Po celý večer Pošta do nebe na lístky můžete napsat své prosby či díky a vhodit je do schránky v kostele.
Po celý večer k dispozici občerstvení

Husitská farnost Kaple Těla a Krve Páně, Kostelní ul. 188
Otevření kaple 18 hodin
O keltském křesťanství br. Martin přednáška doplněná keltskou hudbou a zakončená bohoslužbou opata Columcill. 20 hodin

Třeboň

Kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny od 18.30 hodin
Schwarzenberská hrobka od 19 hodin

Příbraz

Husitský sbor – kostel
Dětský den, noc kostelů od 16 hodin

Dačice

Kostel sv. A.Paduánského od 19.30 hodin
Modlitebna sboru ČCE od 18 hodin

Landštejn

hrad od 19 hodin

Slavonice

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostel Jana Křtitele, Kostel Božího Těla a hřbitovní kaple sv. Kříže ve Slavonicích od 20 hodin