V letošním školním roce jej navštěvovalo 40 žáků z celé školy. Byli rozděleni na mladší a starší a během školního roku připravovali dvě vystoupení. Mladší sehráli hru Jak vznikly barvy a starší sestavili z vlastních nápadů hru Objevy a vynálezy. Pro své spolužáky sehráli dvě představení a hráli také pro rodiče a veřejnost. Diváků byla plná tělocvična a obě představení měla velký úspěch.

Divadelní kroužek funguje v základní škole v Kunžaku pod vedením Evy Krafkové již tři desítky let.