Představení hry Carla Goldoniho Sluha dvou pánů pod režií Josefa Nechutného se těšilo velkému zájmu diváků. S herci z plzeňského Divadla J. K. Tyla a Divadelního souboru Jablonský se bavili všichni od začátku až do konce.

Dlouhý potlesk byl odměnou za skvělý výkon.

Josef Böhm