„Zatancovali jsme banány, spustili balónky, vyhráli v tombole a zazpívali Svítákovky,“ zaznělo z úst členů plesového výbor YMCA.

K tanci a poslechu zahrála skupina Baret a plesový program byl tradičně připravený i pro děti.

Josef Böhm