Jsou to Lukáš Lacko, Alex Budíček, Nikol Mrkvová, Lucie Vaňková , Václav Křížek, Tereza Vugrincová, Roman Zajac a Katka Kadrnožková (dole zleva). Při této slavnostní příležitosti vystoupily děti z MŠ Sokolská.