Vážení čtenáři, od 6. září můžete hlasovat pro miminka představená v srpnu v Jindřichohradeckém deníku, a to prostřednictvím webu www.jindrichohradecky.denik.cz nebo hlasovacích kuponů uveřejněných na stránkách novin. Vyplněné kupony, které mají hodnotu pěti hlasů, je nutné doručit do redakce Jindřichohradeckého deníku na nám. Míru 175 v Jindřichově Hradci nejpozději do 29. září do 12 hodin, a to i v případě, že je budete posílat poštou. Na později doručené kupony nebude brán zřetel. Konečný výsledek tvoří součet hlasů z internetové ankety a doručených kuponů. Vítěz postoupí do soutěže o miminko roku.