Přivítány byly tyto děti:

Filip Hartman, Nora Krajníková, Vojtěch Bambule, Barbora Blažková, Adam Bubeník, Štěpán Holub, Martin Matěj Hrabovský, Diana Leštinová a Vavřinec Kašparů.

Ve druhé skupině byly přivítány tyto děti:

Eliška Schovancová, Adéla Šindelířová, Bára Škardová, Natálie Tomšíková, Tadeáš Tůma, Jiří Vaněk, Natálie Vágnerová, Filip Grill a Štěpánka Smékalová.