Starosta Dačic Karel Macků přivítal v obřadní síni nové občánky města. V doprovodném programu vystoupily děti z mateřské školy v Bratrské ulici.

V Dačicích byli přivítáni noví občánci - Tereza Bartoňová, Tomáš Kohout a Daniel Hartman.

Nejprve byli přivítáni Tereza Bartoňová, Tomáš Kohout a Daniel Hartman. Ve druhé skupince pak starosta do života uvítal

V Dačicích byli přivítáni noví občánci - Anna Přibylová, Adéla Papežová, Valérie Kudrnová a Tomáš Žahourek.

Annu Přibylovou, Adélu Papežovou, Valérii Kudrnovou a Tomáše Žahourka.