V refektáři muzea fotografie v Jindřichově Hradci se po měsíci opět konalo vítání nejmladších občánků města nad Vajgarem. Malé Hradečáky přivítala místostarostka Petra Blížilová a s doprovodným programem vystoupily děti z mateřské školy Pod Kasárny.

Přivítáni byli v první skupině Klára Bartušková, David Cach, Nela Cirhanová, Patrik Frühbauer, Lucie Gunišová, Antonín Hejda, Natálie Holická, Ondřej Knapík a Amálka Koutná.

Druhou skupinku slavnostně přivítaných dětí tvořili Karel Zvěřina, Jiří Markes, Viktorie Mazancová, Jan Petluš, Soňa Rusová, Julie Sosnovcová, Roman Vácha, Adéla Vávrová a Elin Fiedlerová.