Protože o letních prázdninách se v Jindřichově Hradci vítání občánků nepořádají, v září je potřeba vše dohnat. Proto se v pátek v historickém refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií konalo vítání nově narozených dětí v září již podruhé. V první skupině uvítala jindřichohradecká místostarostka Petra Blížilová do života Ondřeje Koláře, Bereniku Šustovou, Lindu Bartošovou, Barboru Bednářovou, Viktorii Fárovou, Nelu Hertelovou, Anetu Hrůzovou, Matyáše Kadlička a Jakuba Koláčka.
Dalších pět nových občánků města nad Vajgarem pak místostarostka přivítala ve druhé skupince. Byli mezi nimi Zuzana Kalinová, Zdeňka Kolářová, Ema Kosíková, Stella Kostolná a Adam Plášil. Stejně jako před nimi přivítaní obdrželi i tito malí občánci od města drobné dárky, maminky si odnesly kytičku a všichni rodiče se podepsali do pamětní knihy města.