Slavnostní vítání nejmladších občánků se konalo v Dačicích. Místostarosta města Dačice Miloš Novák přivítal spolu s dětmi z mateřské školy Boženy Němcové Jiřího Tichého, Samuela Štumara, Petra Musila a Adélu Nápravníkovou a Lucii Týralovou, Matyáše Marka a Kamilu Šedovou.

Slavnostní vítání nově narozených dětí se v Jindřichově Hradci v červnu konalo již podruhé. Důvodem je každoroční prázdninová pauza, kdy se slavnost vítání občánků nekoná. Starosta Stanislav Mrvka přivítal v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií Emily Brodinovou, Elišku Brunclíkovou, Adélu Hřavovou, Jana Koláře, Rozárku Kolářovou, Davida Kopřivu, Kryštofa Langera a Olivera Klímu.

Vítání občánků se před prázdninovou pauzou v Jindřichově Hradci zúčastnili také Lucie Sejkorová, Justýna Šuhájková, Jakub Vican, Petr Vican, Steven O´Brien, Kvido Pícha, Tomáš Řehák a Radek Kříž.