Slavnostní akt se uskutečnil v refektáři muzea fotografie.