Starosta města Karel Macků společně s dětmi z Mateřské školy Boženy Němcové přivítal v obřadní síni městského úřadu nejmladší občánky města.

V Dačicích se i v prosinci konalo vítání nově narozených dětí.

V první skupince byli slavnostně přivítáni Adéla Čechová, Václav Toman, Dominik Trojan a Apolena Hartmanová.

V Dačicích se i v prosinci konalo vítání nově narozených dětí.

O chvíli později pak Karel Macků přivítal druhou skupinku nových občánků města, kterými jsou Mikuláš Tobolka, Leona Marková, Beáta Smejkalová, Teo Jakubec a Jáchym Habr.