Nové občánky do života v Nové Bystřici přivítala pověřená zastupitelka Miluše Malinová.

Přivítáni byli Žofie Vrecková, Sofie Viktorie Zachová, Lia Vertelmanová, Eliška Vrecková, Kristýna Höferová a Matyáš Daniel. V doprovodném programu vystoupila děvčata ze základní školy a na harfu v průběhu obřadu hrála harfenistka Martina Fryčová.