V sále obecního domu v Zahrádkách se konalo vítání nově narozených dětí. V doprovodném programu vystoupily děti z mateřské školy s pásmem básniček a písniček. Slavnostně přivítáni byli Václav Brož, Albert a Bartoloměj Bartuškovi, Karolína Čizmadiová, Julie Čermáková a Eduard Kohout.