Město u rybníka Vajgar na svou vlastní knihovnu čekalo dlouho. I když se otázka jejího zřízení vznášela nad hlavami zastupitelů již od poloviny šedesátých let 19. století, první obecní knihovna v Jindřichově Hradci mohla otevřít a zahájit svou činnost až 16. června 1892.

Požadavky tehdejších městských zastupitelů vedly k tomu, že byla vypracována takzvaná Pravidla ke zřízení obecní knihovny v Jindřichově Hradci. Ta však nakonec nebyla c. k. místodržitelstvím schválena.

Jak je uvedeno na webových stránkách, myšlenka zřízení veřejné knihovny se v Jindřichově Hradci těšila značné podpoře veřejnosti. Mezi iniciátory patřily především osobnosti místního společenského a politického života. Významnou podporou byly finanční i věcné dary ve prospěch připravované knihovny.

Bezprostředně před otevřením městská rada rozhodla o umístění knihovny a také o bezplatném půjčování knih. V odůvodnění je zdůrazněna povinnost společnosti dát lidem možnost číst, podávat lidem četbu, která poučí, vychová, ale i pobaví.

Obecní knihovna v Jindřichově Hradci zahájila svoji činnost 16. června 1892, otevřena byla každou neděli a svátek v době od 10 do 12 hodin. Po půl roce její činnosti byl vypracován a schválen první výpůjční řád, který začal platit od ledna 1893.

Městská knihovna byla od šedesátých let okresní knihovnou. V roce 1995 se vrátila do zřizovatelské působnosti města Jindřichův Hradec. Dnes ji tvoří centrální pracoviště v ulici U Knihovny a nově opravená pobočka na sídlišti Vajgar, která slouží veřejnosti od roku 1985. Kromě tisícovek knih zde také v hudebním oddělení nabízejí na 650 zvukových nosičů.

Knihovna si částečně zachovala výkon regionální funkce. Na smluvním základě spolupracuje s 86 knihovnami na území okresu, neoficiálně se všemi, které o to projeví zájem.

Dnes je knihovna ve městě vyhlášená i událostmi nejrůznějšího charakteru – převážně těmi dětskými – které často pro své příznivce pořádá. Nechybí nejrůznější besedy se spisovateli, výstavy fotografií a obrazů, přednášky na aktuální témata či novinka, kterou je veřejné čtení pro děti. Právě pro veřejné čtení hledá knihovna zájemce z řad veřejnosti. Pohádky čekají, až je budete číst dětem, vyzývá instituce na svých webových stránkách. Další z řady pravidelných veřejných čtení se uskuteční 14. února od 16 hodin. Poměrně novou záležitostí jsou také Hrátky v knihovně, které se v oddělení Internet – čítárna konají každý čtvrtek. Pobavit se společenskými hrami může přijít každý od 8 do 16 hodin.

V knihovně občas někteří ze čtenářů udělají menší či větší vroubek v podobě nevrácených knih. Největším takovým hříšníkem je podle knihovnice Simony Pavlišové slečna z dětského oddělení, která má na svém kontě již od roku 2005 celých sedm výpůjček: „V minulých letech jsme několikrát vyhlásili amnestii v rámci Týdne knihoven. Několik hříšných jedinců zareagovalo. Knihovna získala dokumenty zpět do svého fondu a čtenář nebyl sankcionován.“