Má také nahradit škodu zdravotní pojišťovně a rodině poškozené dívky.

Kolize na Kobyle

Instruktor lyžování a snowboardingu Z. jel loni 22. února kolem 20.15 hodiny při večerním lyžování po dolní části sjezdovky Kobyla v Zadově. Podle krajského soudu nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na svahu a proto nestačil zareagovat na osmiletou lyžařku sjíždějící šikmo volnou jízdou v doprovodu otce jedoucího za ní. Z. přejel předky jejích lyží a srazil ji. Způsobil jí zranění, které si vyžádalo operaci.

Okresní soud v Prachaticích nejprve stíhání Jakuba Z. zastavil. Napodruhé ho v prosinci obžaloby zprostil. Krajský soud věc první instanci vrátil. Měla zjišťovat, zda je příčinná souvislost mezi jednáním obžalovaného jako lyžaře a zraněním dívky.

Odvolací senát upozornil na judikát Nejvyššího soudu ČR (NS), že o ublížení na zdraví jde i tehdy, způsobí–li pachatel jinému újmu činností neupravenou žádným předpisem. Podle občanského zákoníku je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo na škodám. Nedodržení této prevence zakládá odpovědnost za škodu.

Kdo co porušil?

Obžalovaný uváděl, že zatáčel dlouhý oblouk tak, aby bezpečně minul lyžaře pod ním. Dívku, která jela čtyři, pět metrů před ním, uviděl, až když zabránit srážce už nešlo. Podle obviněného dívka v tmavém splynula s prostředím. Otec prý udělal chybu, že jel za ní a tak ji zakrýval – instruktoři vždycky jezdí před svými žáky a ne tak, aby je clonili. Podle Z. také nebylo bezpečné brát dítě na večerní lyžování.

Otec zraněné, také lyžařský instruktor, řekl, že jel za dcerou, protože mu vzhledem k provozu připadalo bezpečnější ji krýt, jistit zezadu.

Okresní soud po dokazování uzavřel, že tvrzení obžaloby o rychlé riskantní jízdě obžalovaného nebylo prokázáno. Pro rychlost jízdy na sjezdovce ani neplatí žádná pravidla, každý lyžař je jinak zdatný. K argumentům obžalovaného o nevhodnosti oblečení a braní nezletilé na svah večer soud řekl, že ani to není upraveno žádnou normou.

Obžalobou zmiňovaná pravidla FIS jsou jen doporučením, nikoliv závazným právním předpisem. Podle soudu jsou ale pro lyžaře závazná, protože sledují zajištění bezpečnosti uživatelů sjezdovek a předcházení škodám.

Okresní soud, vázán názorem krajského soudu, uznal Jakuba Z. vinným ublížením na zdraví z nedbalosti v prvním odstavci. Neshledal okolnost porušení důležité povinnosti. S přihlédnutím k jeho osobě mu uložil výchovný trest – odnětí svobody na šest měsíců s výkonem podmíněně odloženým na rok.
Jakub Z. se odvolal.

Povinnost s hranicí?

Obhájce JUDr. Josef Dvořák opakoval, že jeho klient neporušil žádná pravidla. K užití § 415 občanského zákoníku upozornil na složitost posuzování, nakolik může občan v konkrétním případě škodlivému následku zabránit. Takovou povinnost nelze vyžadovat absolutně, za každých okolností, řekl.

Argumentoval judikátem NS o rizicích, které musejí být akceptovány už vstupem na sportoviště.

Státní zástupce naopak vyzdvihl jiný judikát, dle něhož za škodu odpovídá i občan, který ji způsobil nedbalostí při činnosti neupravené právním předpisem. Podle jeho názoru ale obžalovaný porušil i pravidla FIS. Lyžař je podle nich povinen jet tak, aby neohrozil lyžaře před ním a při předjíždění mu ponechat dostatečný prostor. „Ten byl obviněný povinen poskytnout i dceři objížděného otce,“ řekl žalobce.

Mínil, že tvrzení o zakrytí výhledu obžalovaného tělem otce je třeba brát s rezervou – trojice nejela v přímce, Jakub Z. k otci s dcerou přijížděl zleva táhlým obloukem. Poznamenal, že obviněný nejel hazardérsky, pirátsky, ale nepřizpůsobil svou rychlost výhledovým poměrům tak, aby mohl reagovat na náhlou překážku. „Riskantní jízda je i taková, která to neumožňuje,“ dodal. Zmínil judikát NS o odpovědnosti za škodu v případě lyžaře, který jel tak rychle terénem s nerovnostmi, že za jednou z nich spatřil osobu, až když nemohl kolizi zabránit.

Jakub Z. na závěr prohlásil, že ho mrzí, co se stalo, že je mu to líto, ale není si vědom porušení nějakých pravidel.

Vinen

Soud po poradě rozhodl, jak uvádíme výše. Kromě úpravy skutkové věty rozsudku změnil ortel první instance dále jen v uložení povinnosti obžalovanému nahradit poškozené dívce a jejím rodičům škodu v celkové výši přes 69 000 korun. To proto, že tvrzení obhajoby o spoluzavinění otce poškozené je velmi problematické. Ke kolizi by došlo, i kdyby jel na sjezdovce jiný lyžař a před ním jiné dítě. „Zodpovědný je obžalovaný,“ uvedl předseda senátu.

„Doba, kdy chování na sportovištích bylo pro justici tabu a zákon na nich neměl platit, je s narůstající frekvencí a neukázněností sportovců pryč,“ dodal. „Byť chování na nich není upraveno předpisy . . .“

Trest Jakubovi Z. označil za symbolický. Je od úterka v právní moci.