David Přibyl, odchovanec píseckého fotbalového klubu, zemřel v pouhých jednadvaceti letech v úterý 21. ledna. Otrávil se oxidem uhelnatým v uzavřené místnosti.

Stalo se tak na sídlišti Logry, kde je podobných domů několik. Stejná situace tak hrozí i v dalších bytech, a to nejen v této lokalitě, ale například také Za Kapličkou, kde se stavěly stejné typy bytů. Každý má své plynové topení. "Problém je v tom, že kdysi všude táhlo, ale dneska po zateplení a výměně oken i dveří jsou byty utěsněné a neproudí jimi vzduch. To pak nahodile například v kombinaci s klimatickými podmínkami může způsobit tvorbu, únik a následnou nebezpečnou koncentraci vysoce toxického CO v uzavřených prostorách," poznamenal mluvčí.

Policie chce nyní upozornit na nebezpečí, které může nastat v důsledku několika faktorů. "Jde o stav, kdy je plynové topidlo s neuzavřenou spalovací komorou umístěno v místnosti, ve které je zároveň umístěn například odtahový ventilátor nebo je tento ventilátor napojen na vedení společně s kuchyňskou digestoří. Dále se jedná o situace, kdy plynové zřízení není vzduchotěsně odděleno od dalších částí domu nebo bytu, ve kterém jsou odtahové ventilátory a digestoře používány," vysvětlil Milan Bajcura s tím, že možné nebezpečí vzniká za situace, kdy funkčně není vyřešeno, aby plynové topidlo a odtahové zařízení neběželo současně.

V důsledku činnosti digestoře nebo odtahového ventilátoru vzniká podtlak v okolí plynového spotřebiče. "Ten může ovlivnit spalování plynu ve spotřebiči, při kterém pak nedokonalým spalováním vzniká toxický CO a současně dochází ke zmenšení nebo zastavení toku spalin v kouřovodu a v komíně. To má za následek únik CO z plynového spotřebiče do jeho okolí. Vzhledem k tomu, že CO je mírně lehčí než vzduch, hromadí se v horních vrstvách. Pokud není umožněno odvětrání nahromaděného CO z místnosti ven, postupně tento plyn zaplňuje místnost, ve které je spotřebič umístěn (s ohledem na množství vzduchu v místnosti). To má vážné důsledky na osoby, které se v tomto prostoru nacházejí," vysvětlila mluvčí hasičů Jana Neškodná. CO je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, proto není možné jeho výskyt běžně zjistit.

Z tohoto důvodu je jednak třeba přijmout taková opatření, aby plynové topidlo a zařízení vytvářející podtlak nebyla v činnosti současně, jednak je třeba provést kontrolu propustnosti větracích otvorů pro zajištění přívodu dostatečného množství vzduchu do místnosti, kde je plynové topidlo umístěno, a to jak v rámci bytové jednotky, tak i společných prostor bytových domů.

Základním pravidlem při umisťování a provozu takovéhoto spotřebiče je podle policie postupovat v souladu s návodem výrobce, který je vhodné si i do budoucna uschovat. "Pokud máme plynová zařízení, která nemají vlastní ochranu proti tvorbě a monitorování úniku CO do okolí, pak je pro zajištění bezpečnosti vhodné do okolí možného zdroje CO umístit příslušný detektor plynu," upozornil Milan Bajcura. Lidé by především neměli zapomínat na pravidelné kontroly a revize plynových spotřebičů a jejich spalinových cest každý rok.