Právě tato křižovatka silnice 1. třídy od Třeboně na Jindřichův Hradec a 2. třídy na Dačice patří podle studie mezi pět nejnebezpečnějších míst v Jihočeském kraji.

„Když jedu od Jindřichova Hradce, tak musím vjet víc do křižovatky, abych dal přednost, a když jedu hlavně v noci od Třeboně, tak je křižovatka ponořená do tmy a ještě v zimě, kdy nejsou ani vidět bílé pruhy, je to místo dost nebezpečné. Kruhový objezd by zde byl asi lepší,“ míní řidič dodávky Vladimír Klícha z Jindřichova Hradce. Ten se také přimlouvá za to, aby byla křižovatka osvětlená.

Již v minulosti se zde v rámci bezpečnosti dopravy hovořilo o vybudování kruhového objezdu a nebo o možnosti zalomené přednosti v jízdě, kterou by měla vozidla jedoucí po komunikaci 1. třídy.

Podle dopravního inženýra jindřichohradecké policie Petra Kašpara po vyhodnocení nehodovosti v tomto místě se zde již vloni provedla určitá opatření, a to vyřezání křovin, které bránily ve výhledu, a dále omezení rychlosti na 70 kilometrů v hodině. „V úvahu připadají tři varianty, jednak již zmíněná zalomená přednost, dále okružní křižovatka zjednodušená z prefabrikovaných prvků a nebo plnohodnotná okružní křižovatka. Při vyhodnocení všech tří variant je asi nejlepší druhá, tedy kruhový objezd z prefabrikátů za využití reflexních prvků, aby byla dostatečně vidět, neboť zde není možné osvětlení,“ vysvětluje dopravní inženýr. Realizace okružní křižovatky je nyní ve fázi, kdy byla připravená projektová dokumentace a teď je na kraji finanční otázka.

Jak dále Kašpar vysvětluje, zalomená křižovatka z hlediska bezpečnosti není ideální a na druhé straně rozdíl mezi plnohodnotným kruhovým objezdem a zjednodušeným z prefabrikovaných dílů je v zásadě pouze finanční. „Výhodou druhé varianty je, že je poměrně brzy hotová, náklady nejsou tak vysoké a také je mobilní, tedy v případě nutnosti se kruh uprostřed snadno odstraní,“ zmínil Kašpar.

Pokračoval v tom smyslu, že se vyhodnocoval i rozbor nehodových dějů a výsledky sčítání dopravy v roce 2005. Z těch vyplývá, že kruhový objezd bude mít možná o něco nižší propustnost, neboť po silnici 1. třídy za 24 hodin přejelo ve zmíněném roce 2005 kolem 12 tisíc vozidel a po silnici 2. třídy jen pět tisíc.

„Jinak převažují výhody. Omezila by se zde i rychlost nájezdu do křižovatky na 50 kilometrů, protože stejně vede do města, a stalo se nám, že se zde ve velké rychlosti převrátil kamion,“ dodal Kašpar.