Nehoda, naštěstí se šťastným koncem, se stala na železničním přejezdu u zastávky Lázně v Dukelské ulici. Žena s Volkswagenem Caravella podle policie nesledovala situaci před sebou a vjela na koleje v době, kdy svítila výstražná červená světla, byla v provozu zvuková signalizace a byly stažené závory. Auto první závoru přerazilo a druhé se vyhnulo.
Obdobná nehoda se stala také v úterý v noci, kdy řidička Volkswagenu Touareg Wan na přejezdu v Majdaleně z nepozornosti urazila závoru.

„V uplynulých čtrnácti dnech se na Jindřichohradecku již jedná o šestou nehodu na železničním přejezdu. Ve čtyřech případech se auto srazilo s vlakem a dva lidé se zranili,“ upozorňuje dopravní inženýr jindřichohradecké policie Petr Kašpar.

Podle jeho slov policisté již jednali s vedením jindřichohradeckého závodu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, aby silničáři věnovali maximální pozornost čistotě značení u železničních přejezdů, aby je řidiči nemohli přehlédnout.

„Je třeba problém na přejezdu úzkokolejky v Blažejově, kde je velký horizont a auta, která zde zastaví na stopce, se pak nemohou rozjet. Proto jsme se dohodli se silničáři, že se zde rozšíří chemicky ošetřovaný úsek,“ vysvětluje Kašpar.

Pokračuje v tom smyslu, že ale největší podíl na nehodách sehrávají sami řidiči, kteří by měli věnovat daleko větší pozornost řízení, sledovat značení a respektovat výstražná světelná a zvuková znamení, o závorách a houkajícím vlaku nemluvě. Právě například v Nové Včelnici nedávno auto narazilo do boku projíždějícího vlaku.

Minulý pátek policisté na Jindřichohradecku v rámci dopravně bezpečnostní akce pokutovali i dva řidiče právě za špatné chování na přejezdu. Právě na tuto oblast se budou policejní kontroly asi zaměřovat více.

Drtivou většinu nehod na železničních přejezdech také podle náměstka generálního inspektora Drážní inspekce Jana Kučery způsobují neukáznění řidiči silničních vozidel, kteří fatálním způsobem porušují hned několik ustanovení zákona číslo 361/2000 Sbírky o provozu na pozemních komunikacích.

„Ten ukládá mimo jiné všem řidičům povinnost si před železničním přejezdem počínat zvlášť opatrně, zejména se musí přesvědčit, zda mohou železniční přejezd bezpečně přejet,“ zdůrazňuje Kučera.
Tuto klíčovou podmínku pro bezpečné přejetí kolejí však podle něho málokdo dodržuje.

„Řidiči se často vymlouvají na to, že byli oslněni sluncem a že přehlédli kmitající výstražná světla, případně rovnou přiznávají, že si výstrahy nevšimli. Tím ale přímo potvrzují, že se nepřesvědčili o možnosti bezpečného přejetí přejezdu tak, jak jim ukládá zákon,“ říká dále Kučera.

Motoristé také velmi často překračují nejvyšší povolenou rychlost před přejezdem.

Přitom ve vzdálenosti 50 metrů před kolejemi smí řidič automobilu jet rychlostí nejvýše 30 kilometrů v hodině. Pouze v případě, kdy na výstražném zařízení svítí přerušované bílé světlo, smí 50 metrů před železničním přejezdem jet rychlostí až 50 km/h.

„Pokud by všichni řidiči dodržovali toto pravidlo, měli by dostatek času včas reagovat na přijíždějící drážní vozidlo. Přímým důkazem, že se tak v praxi neděje, je řada případů, kdy řidič svůj automobil neubrzdí a narazí do boku jedoucího vlaku,“ dodal Kučera.

Co je na přejezdech zakázané:

– pokud je před železničním přejezdem umístěna značka „Stůj, dej přednost v jízdě“, musí řidič zastavit své vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.
– na přejezdu a v jeho těsné blízkosti se nesmí otáčet a couvat, před přejezdem a na něm se pak nesmí předjíždět.
– ve vzdálenosti 15 metrů od křížení kolejí se nesmí zastavit a stát (vyjma případů, kdy se blíží vlak).
–řidiči u železničního přejezdu také nesmějí použít dálková světla, přičemž zákon zakazuje i použití potkávacích světel v případě, že by mohla ohrozit protijedoucí řidiče.
– řidič dále nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory.
–vjezd na koleje je zakázán i v případě, kdy je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto však neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení.
–řidič nesmí vjet na přejezd, dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy vztyčenou paží, zastavovacím terčem, červeným nebo žlutým praporkem nebo za snížené viditelnosti červeným světlem;
– rovněž nemůže vjet na koleje, pokud situace za železničním přejezdem nedovoluje řidiči automobilu jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Zdroj: Drážní inspekce ČR