V mírné dvojité zatáčce před Třeboní u Dvorců začal rychlostí výrazně převyšující povolených 90 km/h předjíždět citroën v místě, kde to zakazuje souvislá středová čára a kde neměl dostatečný rozhled před sebe. Vzápětí
 po vyjetí do levé poloviny komunikace čelně narazil 
do protijedoucího renaultu.

Jeho 55letý řidič na následky zranění na místě zemřel. Náraz odrazil oktávii zpátky do pravého jízdního pruhu, kde se bočně střetla s předjížděným citroënem a byla odhozena vlevo mimo vozovku na strom. Její řidič utrpěl zlomeniny a poranění vnitřních orgánů, zraněni byli i dva jeho spolucestující.

Tak rychle nejel?
Pan Pavel, obviněný z usmrcení z nedbalosti, zavinění nehody doznal. Popíral ale, že by výrazně překročil povolenou rychlost. Za Štěpánovicemi předjel bezpečně dvě nebo tři auta a zařadil se za citroën.
 Na horizontu, v místě, kde začínala přerušovaná čára, zvýšil rychlost a začal jej předjíždět. Nikoho v protisměru neviděl. Po nárazu ztratil vědomí.

Řidič předjížděného auta, který vezl přítelkyni a dvě děti, situaci za sebou nesledoval, ale v poslední zatáčce, již za horizontem, slyšel ránu a vzápětí narazila do jeho levých předních dveří oktávie.  Vůz se mu podařilo udržet na silnici.

Lidé  z auta, které pan Pavel  předjel předtím, hovořili o riskantním, nebezpečném způsobu jízdy obviněného.

Ze stop na vozovce a z posudku znalce soud v J. Hradci uzavřel, že obžalovaný začal rychlostí, která výrazněji, zřetelně, převyšovala povolenou  devadesátku, předjíždět v místě, kde to ještě bylo zakázáno, a že při manévru v pravotočivé zatáčce měl výhled omezen vozidlem, které chtěl předjet.

Na tachometru zůstala po nehodě indikována rychlost asi 135 km/h z momentu, kdy do něj byla přerušena dodávka elektrického proudu. Znalec spočetl, že nárazová rychlost oktávie byla 136 km/h, renaultu 78 km/h, do levého boku citroënu škodovka tečně narážela při 91 km/h a do stromu 69 km/h (s tolerancí plus mínus 10 procent). Na vozidle byly pneumatiky neschválené pro oktávii, ale to nebylo příčinou havárie.

Pirátská jízda
Soud zhodnotil počínání obviněného jako výrazně bezohledné a způsob jeho jízdy jako pirátský. Přihlédl ale k jeho dosavadní bezúhonnosti, čistému rejstříku řidiče i jeho aktuálně nepříznivému zdravotnímu stavu, a uložil mu 
20 měsíců do věznice s dohledem. Na osm let mu zakázal řídit motorová vozidla

Uložil mu dále povinnost uhradit tu škodu, u níž nebylo prokázáno  plnění pojišťovny  z titulu jeho povinného ručení, pozůstalým pak  náklady na notářku projednávající dědictví po zesnulém. S požadavkem na úhradu nemajetkové újmy soud pozůstalé odkázal na řízení občanskoprávní, protože by její vyčíslení vyžadovalo nad rámec trestního řízení zkoumat hloubku zásahu, který pro ně ztráta manžela a otce představuje.

Obžalovaný se odvolal. Obhájce připomněl, že jeho klient skutek doznává a lituje, ale brojí proti formulaci soudu, že jel podstatně vyšší než povolenou rychlostí, pirátským způsobem. Uvedl, že vozidlo obviněného mělo tuningovou úpravu v továrním provedení,   která už vzhledem budí v pozorovateli dojem jízdy rychlejší a razantnější než ve skutečnosti. I znalec svůj údaj 
o rychlosti posléze označil za ilustrační, nelze určit přesně, kdy se tachometr zastavil a zda se při poruše nezvýšily otáčky, atd.

Argumentoval, že obviněný prokazatelně jel nějakou dobu za vozidlem, které pak chtěl předjet, a podle propočtů simulátoru by z rychlosti 
80 km/h k dosažení 130 km/h potřeboval 315 metrů. Svědkové ale uvedli, že k nárazu došlo bezprostředně poté, kdy vybočil do levé části vozovky.

Obhájce připomněl, že způsobení neodčinitelného následku je zahrnuto už v právní kvalifikaci činu. Jeho klient je velmi dobře hodnocen, čin doznal, omluvil se poškozeným, sám je následkem nehody zdravotně omezen, naprosto nemajetný, k jeho nápravě by postačoval podmíněný trest na delší zkušební dobu. Sankci zákazu řízení se nebrání.

Právo závěrečného slova dostaly i poškozené. „Byl mi oporou ve všem, zůstávám sama, nezvládám," řekla se slzami vdova, a dcera dodala: „Byl to úžasný člověk a úžasný dědeček…" Pan Pavel pak ještě jednou svého činu zalitoval.

Hrubá nedbalost
Jeho odvolání krajský soud 
po poradě zamítl. „Počínal
si hrubě nedbale, porušil řadu ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Není pochyb, že začal předjíždět v místě, kde mu to zakazovalo značení, kde neměl dobrý výhled do protisměru, a jel rychlostí, která nepochybně přesahovala povolenou. Souhrn všech porušení vedl 
ke střetu, při němž usmrtil člověka. Jinak než pirátská jízda nelze takové počínání označit," řekl předseda senátu. Podle odvolací instance není uložený trest v žádném případě nepřiměřeně přísný, jeví se spíše mírným, pro uložení jiného nejsou důvody.

Soud dále upřesnil rozhodnutí o náhradě škody a zopakoval, že pozůstalým je v zásadě možné poskytnout i vyšší odškodnění než obligátních 240 000 Kč ze zákona, ale že je třeba dokazováním upřesnit hloubku zásahu do práv poškozených.

Proti rozhodnutí soudu není řádných opravných prostředků.