Hlídka na zajistila místo nálezu až do příjezdu policejního pyrotechnika, který munici zajistil a odvezl k následné bezpečné likvidaci.