„Kouřil jsem okolo půlnoci na balkóně, slyšel jsem „túrovat“ motorku a za chvíli se ozvala jen velká rána. Zanedlouho poté už bylo slyšet jen hasiče a záchranku,“ líčil noční nehodu jeden z obyvatel pelhřimovského sídliště, který se nepřál být jmenován.

Rychlá jízda a smrt na konci

Co však bylo příčinou, na to odpověděla deníku Hana Kotková z pelhřimovské policie. „Motorkář jel příliš rychle na to, aby stačil zastavit. Nezvládl svůj stroj, narazil do obrubníku a těžkým zraněním na místě podlehl. Případ již dále nebudeme šetřit z důvodu smrti viníka.“

Nad celou událostí však pořád visí otazník, který se táže na skutečný bezpečnostní stav kruhového objezdu.

Mnoho řidičů tvrdí, že v noci není křižovatka vůbec vidět. „Jezdím občas od Červené Řečice a v noci je vidět hlavně reklamní poutač a osvětlené parkoviště. Pokud ovšem zrovna svítí. Mnohdy to nefunguje, pak není vidět vůbec nic. Řidiči, kteří nedodržují předepsanou rychlost, pak mají co dělat, aby včas zareagovali,“ zamyslel se mladý řidič Radek Sankot.

Nedostatečné osvětlení však trápí i zastupitele města, kteří dosud oficiálně stavbu nepřevzali.

„Při kolaudačním řízení v listopadu v roce 2006 bylo shledáno několik nedostatků. Mezi nimi byla oprava žulové dlažby, výměna poškozených obrub, přeskládání zámkové dlažby a sadové úpravy,“ informoval Jan Kuchař z Hospodářského odboru města Pelhřimova.

„Protokolární předání se zatím neuskutečnilo z důvodu vad reklamovaných zástupci města. Odstranění závad předpokládáme provést nejpozději do 31. října letošního roku,“ prohlásila Andrea Kosťová ze společnosti Saller Unternehmensgruppe, která celou stavbu pro Kaufland realizovala.

Křižovatka neohrožuje život

„Stavba byla v roce 2006 provedena dle schválené projektové dokumentace a vydaným pravomocným kolaudačním rozhodnutím. Křižovatka je tedy schopna užívání a příslušný odbor dopravy shledal, že jejím stavebně technickým stavem tedy není ohrožován život. Tedy ani zdraví osob nebo zvířat,“ dodala Kosťová.

Jak je to tedy se samotným osvětlením a špatnou viditelností?

Podle Rostislava Sůvy, dopravního odborníka z pelhřimovské policie je kruhový objezd nedostatečně osvětlen a zároveň nesplňuje limity na osvětlení. „Na tuto skutečnost jsme upozorňovali jak město, tak i stavební společnost,“ dodal Sůva.

Chybí předpis

Předpis, který by určoval, jak má být kruhový objezd osvětlený, přitom neexistuje. „Nejlepší by bylo udělat veřejné osvětlení uprostřed křižovatky. Chyba je však v tom, že není do ostrůvku zavedena elektřina. V současné době by to znamenalo rozkopat silnici a položit do země elektrický kabel. A do toho se nikomu nechce,“ dodal Jan Kuchař z městského úřadu.