Od nového roku by měla být součástí každé silniční kontroly dechová zkouška. Jak to bude fungovat?
Jedná se o závazný pokyn policejního prezidenta číslo 160/2009, jehož článek 17 nabývá platnost 1. ledna 2010. Podle něho bude nedílnou součástí každé základní kontroly i dohled nad dodržováním zákazu požívání alkoholu u řidičů. V praxi to znamená, že jakmile policista řidiče zastaví, tak musí automaticky provést i dechovou zkoušku na alkohol. Když se řidič odmítne podrobit, hrozí mu pokuta až do výše 50 tisíc korun.