Složitě zdobený židovský pohřební jeskynní komplex, nacházející se přibližně 35 kilometrů jihozápadně od Betléma, pochází z období kolem 1. století našeho letopočtu. Místní křesťané jej nicméně později začali spojovat se Salome, Ježíšovou porodní bábou známou z evangelií. Na místě komplexu podle agenury AP později vznikla byzantská kaple, která byla po staletí poutním a uctívaným místem.

Místo objevili v roce 1982 vykradači hrobů, kteří ukradli sarkofág. Oficiální vykopávky pak provedli izraelští badatelé až o dva roky později. Nyní se archeologové pouští do dalšího výzkumu kvůli projektu rozvoje památkové stezky v regionu. Vykopávají rozsáhlé prostory kolem jeskyně.

Židovské i křesťanské nálezy

Dva tisíce let stará jeskyně se podle agentury Reuters skládá z několika komor s mnoha do skály vytesanými kokhimy (pohřebními výklenky) a rozbitými kostnicemi (kamennými schránkami), které dokládají židovský pohřební zvyk. 

Při počátečních pracích kolem jeskyně archeologové pro návštěvníky odkryli také její „předhradí“ o rozloze 350 metrů čtverečních. „Kamenné desky a mozaiková podlaha odpovídají stylu rodinné hrobky významných Židů dané doby,“ uvedl Izraelský úřad pro památky (IAA).

Kříže a nápisy, které jsou v řečtině a arabštině vytesané do stěn jeskyně, skutečně naznačují, že kaple byla zasvěcena Salome, a to i v devátém století po dobytí oblasti muslimy.

„Poutníci si propůjčovali olejové lampy, vstupovali do jeskyně, modlili se, vycházeli ven a olejové lampy pak zase vraceli. Našli jsme jich desítky, s krásnou výzdobou z rostlin a květin,“ uvedl vedoucí vykopávek Ziv Firer.

Salome v evangeliu svatého Jakuba

Jakubovo protoevangelium je starověkým nekanonickým evangeliem, které vypráví o životě Marie, matky Ježíše. Pojednává o jejím početí, výchově a svatbě s Josefem, o cestě manželů do Betléma a o Ježíšovi jako malém chlapci. 

Existuje asi sto třicet řeckých rukopisů obsahujících Jakubovo protoevangelium, většina z nich pochází z desátého století nebo pozdější doby. Autor Jakub je v Novém zákoně označen jako syn Josefa a Ježíšův bratr.

Salome se v Jakubově evangeliu objevuje jako spolupracovnice nejmenované porodní báby při Ježíšově narození a je pravidelně zobrazována spolu s porodní bábou na východních pravoslavných ikonách Ježíšova narození, ačkoli z většiny západních vyobrazení již dávno zmizela.

„Jméno Salome (hebrejsky Šalom nebo Šlomit) bylo v období Druhého chrámu běžným židovským jménem a bylo známé také v rodinách Hasmoneovců a Herodovců,“ uvedl Firer ve svém prohlášení, které citoval server Daily Mail.