Na snímku nahoře zleva: Iva Novotná (hostuje z Veselí), Veronika Sýkorová, Nikola Vaňásková, Hana Horáková, Nela Vaňásková.

Dole zleva: trenéři Jiří Prokop, Iva Novotná a Miroslava Zádrapová.