Jindřichohradecká pokladna vydá na vrcholový sport 600 000 korun.

„Městská rada se žádostí zabývala. Finanční nároky této soutěže jsou vyšší a lze poskytnout dotaci z rezerv kapitoly školství. Pro letošní rok bylo doporučeno poskytnout 600 000 korun,“ uvedl stanovisko rady místostarosta Alfred Němec s odkazem na platná pravidla města pro přidělování peněz na sport. Názor rady získal podporu od finančního výboru s tím, že půjde též o reprezentaci města, a tedy reklamu nejen v rámci České republiky, ale i Slovenska. O pomyslném vypouštění Džina z láhve naopak hovořil zastupitel Tomeš Vytiska, když upozorňoval, že si město „zadělává“ na precedens, kdy by házenkářky mohly chodit znovu a chtít víc. „Jsou jiné oddíly, kterým jsme dávali a jimž jsme i odpouštěli. S oddílem házené nikdy problémy nebyly,“ reagoval starosta Karel Matoušek.
Většina diskutujících se poté shodla, že vrcholový sport si podporu města zaslouží, ale že je třeba, aby manažeři zároveň hledali sponzory. Objevilo se i volání po revizi pravidel města, která by zohlednila rekreační a vrcholový sport.
Konečný verdikt, který si do sálu Střelnice přišla vyslechnout i část házenkářského týmu, však ukázal, že jejich úspěchu zastupitelé fandí – pro dotaci hlasovali všichni.