Jeho součástí jsou i závěrečné zkoušky na vyšší technický stupeň a získání dalšího pásu. „Většina našich studentů tuto zkoušku s úspěchem absolvovala,“ těšilo hlavního instruktora klubu Vlastislava Běhouna, který karatisty připravuje společně s Robertem Neradem, Rudolfem Kalkusem a Eliškou Hriadělovou..

Odměnou nejen za to bylo závěrečné cvičení v parku pod gymnáziem pod vedením senseise Rudolfa Kalkuse. „Rozloučili jsme se sladkostmi, popřáli pěkné prázdniny a těšíme se na všechny zase v září. Odměnou pro nás všechny instruktory je, když nám rodiče řeknou nebo napíšou, že jsou děti spokojené a poděkují nám za celoroční práci,“ podotkl Vlastislav Běhoun.