Celkem to tedy bude 5,45 milionu korun.

Byla to jediná změna v návrhu rozpočtu pro letošní rok, o jejíž prosazení při středečním zasedání městští zastupitelé stáli.

Na celkovou bilanci rozpočtu Jindřichova Hradce, která letos hovoří o rekordních 700 milionech korun, změna ale vliv mít nebude, výdaje se nezvýší a zmíněných téměř půl milionu korun se musí ušetřit jinde. Uskromnit se proto bude muset městský úřad, a to odbor kanceláře starosty o 50 tisíc korun a po 200 tisících pak odbor vnitřní správy a odbor správy majetku.

„Sportovní kluby to v době krize nemají jednoduché. Loni došlo k navýšení nájmů sportovišť a navíc i sponzoři omezují finanční podporu,“ zdůvodnila za změnu navrhující klub zastupitelů ODS Petra Marešová.

Bohdan Soukup pak doplnil, že zmíněná částka, která je vlastně kompenzací za vyšší náklady, je investicí do mládeže a že uvedené peníze nepůjdou na úkor sociální oblasti či investic.

Návrh rozpočtu s uvedenou změnou našel podporu u zastupitelů napříč politickými stranami, s jednou výjimkou pro něj zvedli ruku všichni přítomní zastupitelé.

Jako jediná se hlasování zdržela Kristina Vokáčová. „Je to takový můj protest, rozpočet považuji za nevyvážený, nebylo do něj zařazeno nic z komunitního plánu sociálních služeb,“ vysvětlila Deníku Vokáčová.