V této souvislosti je nutné připomenout především zásadní fakt, že tuto sumu město uvolňuje prostřednictvím jednotlivých oddílů téměř výhradně na úhradu pronájmů sportovišť pro děti a mládež, přičemž většina těchto klubů využívá objekty v majetku J. Hradce (např. sportovní hala, zimní stadion, plavecký bazén, fotbalový stadion), které provozuje společnost Sportrelax JH.

Stejnou pětimilionovou dotaci radnice poskytla i v uplynulém roce, přestože už tehdy neodpovídala potřebám zainteresovaných sportovních subjektů, které ji vyčíslily na zhruba 7,5 milionu korun.

V průběhu loňského roku navíc došlo ze strany Sportrelaxu k výraznému navýšení nájmů ve sportovní hale i na zimním stadionu, z čehož logicky vyplývá, že propad mezi poskytnutou částkou a potřebami oddílů bude v roce 2010 ještě mnohem větší.

„V rozpočtu pro letošní rok je navržená částka maximum možného. I my bychom si dokázali představit více investic ve městě, ale v současné době to prostě nejde a je třeba se uskromnit. Pětimilionovou sumu určenou na podporu sportu zastupitelé na pracovní schůzce ohledně projednávání návrhu rozpočtu kvitovali,“ konstatoval místostarosta J. Hradce Pavel Vejvar, jenž je hlavním tvůrcem navrhovaného rozpočtu.

Kolik stojí sezona?

Část veřejnosti, ale zřejmě i někteří zastupitelé, se navíc mylně domnívá, že z těchto prostředků daňových poplatníků profitují v jednotlivých oddílech i dospělí sportovci.

Nahlédněme proto pod pokličku tří nejexponovanějších jindřichohradeckých sportů, což je hokej, házená a basketbal, které se navíc mohou pyšnit přívlastkem ligové.

KLH Vajgar už před časem najel na úsporný režim, přesto během sezony hospodaří s částkou 7,5 milionu korun, přičemž dotace na mládež ze strany města tvořila za uplynulý rok zhruba 1,9 milionu korun.

TJ Házená od radnice na úhradu nájmů ve sportovní hale pro mládež obdržela 620 tisíc korun, nicméně roční rozpočet oddílu představuje cifru čtyřikrát vyšší, tedy cca 2,5 milionu korun.

Basketbalisty (BK Lions + Slovan) stojí sezona zhruba 3,5 milionu korun, přičemž pro mládežnické kategorie v roce 2009 obdrželi po přerozdělení prostředků necelých 300 tisíc korun.

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že představitelé těchto klubů rozhodně nestojí s otevřenou dlaní a nečekají pouze na příspěvek ze strany města, který jim nestačí ani na pokrytí nájmů sportovišť pro děti a mládež. Ale musí se pořádně ohánět, aby svůj sport mohli provozovat na republikové úrovni.

„Chápeme, že je rozpočet města napjatý a jsou v něm zahrnuty důležitější věci. I za stávající podporu jsme pochopitelně rádi, ale mrzí nás, že jsme stavěni do role těch, kteří poskytnuté prostředky využívají na jiné účely než pro mládež. A rozhodně scestná je představa, že město podporuje profesionální sportovce. Určitě by totiž bylo zajímavé sečíst částku, kterou radnice prostřednictvím Sportrelaxu ročně ve svých sportovních objektech vyinkasuje za pronájmy od dospělých sportovců a porovnat ji s poskytnutou dotací na děti a mládež,“ uvedl předseda BK Lions J. Hradec Libor Žižka.

Oddílům ale především vadí neexistující klíč, podle něhož by měla radnice sestavovat částku, kterou pro sport na příslušný rok uvolní.

„Pokud se budeme dívat na uvažovanou pětimilionovou cifru optikou doby plné ekonomických problémů, může se zdát odůvodnitelná. Z praktického pohledu ovšem neřeší provozní náklady klubů, ale pouze jejich část. Základní problém vidím v tom, že město se sportovními subjekty v předstihu neřeší otázku jejich aktuální potřeby, podle které by teprve pak částku stanovilo a přerozdělilo,“ tvrdí výkonný ředitel Vajgaru František Dvořák.

„Průběh je totiž zcela opačný. Suma na sport je matematicky určena a následné požadavky oddílů, které jsou sumarizovány nelogicky až v průběhu prvního kalendářního měsíce v roce, jsou teprve pak přizpůsobeny výši prostředků stanovených v rozpočtu,“ dodal.

S jeho slovy souhlasí i manažer TJ Házená J. Hradec René Kumpán, jenž navíc míní, že bez těchto tří velkých odběratelů hodin ve sportovní hale (házená, basketbal) a na zimním stadionu (hokej) by se zmiňovaná sportoviště brzy ocitla v ekonomických problémech.