Handicapovaní sportovci půjdou prvně do vody 6. října.


Plavecký oddíl pro postižené osoby působil nejdříve jako středisko organizace Kontakt bB, od roku 2007 se ovšem odpojil a přešel na úroveň sportovního klubu.

„Změnil se zákon o sociálních službách a osamostatnění nám vyšlo jako nejvhodnější varianta. Klubu jsme dali název Kapři a vstoupili do občanského sdružení OKNA jako jeden z jeho programů,“ připomenul nedávnou historii vedoucí sportovního klubu Ivan Jůna.

Plavecký kurz

Právě začínající plavecká sezona bude trochu netradiční, protože klub se nechce věnovat pouze plavání, ale svoji činnost chce ještě rozšířit. V plánu má sice pořádání tradičních závodů Vajgarský kapr, ale též turnaj v boccie, což je obdoba petanque pro handicapované sportovce. O jarních prázdninách proběhne i týdenní plavecký výukový kurz pro děti do 15 let.

„Je to zatím takové syrové, neboť bazén v J. Hradci je stále renovován. Doufáme, že pro závody bude již vše hotové, jinak bychom museli akci přeložit. Co se týká kurzu, tak nás trápí problém s ubytováním, jelikož tady nikde není dostatek bezbariérových míst,“ ví Jůna, ale věří, že se vše včas stihne a vyřeší.

Lákají nové členy

Kapři jdou letos poprvé do vody v pondělí 6. října, přičemž hodiny určené plavecké výuce zůstávají stejné jako v minulosti (pondělí 17.30-19, úterý16-17.30, středa 16-17.30).

Dále klub nově čekají pravidelné tréninky v tělocvičně VI. ZŠ na sídlišti Hvězdárna.

SK Kapři-OKNA netvoří jen handicapovaní sportovci, ale také dobrovolníci.
„Bez nich bychom nemohli vůbec fungovat, jsme jim vděčni, že nám chodí pomáhat. Klidně by jich mohlo být ještě více,“ říká Jůna a dodává, že dobrovolní pomocníci se rekrutují ze studentů jindřichohradecké zdravotní školy. Případní další zájemci o plavání a rehabilitaci, stejně tak i dobrovolníci, se mohou Ivanu Jůnovi přihlásit na mobil 776 225 034.

Roman Pišný