Nemusí mít tedy obyvatelé Tábora ze šíření nemoci žádné obavy? „Nemusí,“ odpovídá Kvetoslava Kotrbová okamžitě a rozhodně. „S výjimkou personálu ubytovacích zařízení by se neměli s účastníky poháru vůbec setkat a pro hotely už máme nastavena opatření pro kontakt se zahraničními účastníky. Nicméně jejich pobyt v Táboře je zkrácen na minimální dobu. Přijedou, odzávodí a zase odjedou, budou se mezi sebou potkávat jen v uzavřeném areálu a prakticky jen v rámci své závodnické kategorie. Samozřejmě konání je podmíněno souhlasem Ministerstva zdravotnictví a organizátoři spolupracují i s Národní sportovní agenturou,“ doplnila členka organizačního výboru.

Sportovci se budou pohybovat v bublině. „Budou izolováni od veřejnosti, budou se pohybovat v uzavřeném areálu, to je jedna velká bublina,“ vysvětluje Kotrbová. „I uvnitř jsou nastavena opatření, aby se závodníci a týmy jednotlivých kategorií potkali jen v rámci své kategorie a nekřížili se s kategoriemi dalšími. Musí fungovat další bubliny podle závodnických kategorií. V místě závodu se bude pohybovat jen jedna kategorie, proběhne vlastně pět izolovaných závodů. Upraven je režim pro servismany podél trati, práci novinářů, předávání medailí. Vybraní organizátoři budou vybaveni respirátory, všichni další rouškami a na organizaci se budou podílet i další složky integrovaného záchranného systému. Dezinfekci prostor a hygienického zázemí bude zajišťovat profesionální firma. S těmito informacemi jsme oslovili i jednotlivé cyklistické federace. Máme samozřejmě řadu podmínek, ale jak jsem poznala organizační tým, věřím, že všichni udělají maximum pro bezpečnost a ochranu zdraví účastníků Světového poháru.“

Můžete, jen pro představu sportovních fanoušků, popsat, jakým způsobem fungují hygienické stanice v jižních Čechách?

Už od února představuje řešení pandemie naprostou prioritu v naší práci. Musíme soustředit síly především na depistážní činnost, kam patří trasování, na komunikaci s pozitivními osobami, jejich bezprostředními kontakty, na řešení výskytu v kolektivech, podnicích, zdravotnických zařízeních, školách a školkách, a bohužel i v zařízeních sociálních služeb. To bychom v současné době nezvládli bez pomoci desítek dobrovolníků z krajského úřadu, městských úřadů, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, ze společnosti ESSOX a dalších jihočeských podniků, Jihočeského divadla a samozřejmě Armády České republiky. Už od konce ledna spolupracujeme s Jihočeským krajem, jsme nedílnou součástí Krizového štábu Jihočeského kraje, informujeme a edukujeme starosty, managementy škol a podniků.

Jste v také v úzkém kontaktu se složkami Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje?

Prakticky neustále. Komunikujeme s hasiči, policisty, zdravotnickou záchrannou službou, Nemocnicí České Budějovice a dalšími nemocnicemi v kraji, ale třeba i Asociací pendlerů České republiky a jsme v kontaktu s řadou dalších institucí. Snažíme se aktuálními informacemi edukovat cestou sdělovacích prostředků také širokou veřejnost.

Kolik máte zaměstnanců a kolik by jich bylo potřeba pro rychlé trasování onemocnění covid-19? Máte v hlavě konkrétní čísla?

Na řešení depistážní činnosti, tedy trasování, telefonátů a dalších činností, které boj s pandemií vyžaduje, jsme museli na pracovištích i v jednotlivých okresech přesunout většinu pracovníků Krajské hygienické stanice z dalších oddělení na pomoc kolegům z protiepidemického odboru. Z celkového počtu sto deseti zaměstnanců se tak problematice COVID-19 denně včetně víkendů věnuje přímo kolem šestasedmdesáti kmenových zaměstnanců Krajské hygienické stanice. Se třetími telefonáty osob v kontaktu nám průběžně pomáhá kolem pěti desítek dobrovolníků z řad policie, Jihočeského divadla, úředníků Jihočeského kraje a několika městských úřadů a dalších, kterým za pomoc velice děkujeme. Bez nich bychom trasování zvládali jen velmi obtížně…

Jste členkou organizačního výboru Světového poháru, kde budete mít na starosti epidemiologická opatření proti šíření covid-19. Jaká připravujete?

Naší snahou od začátku pandemie je pomáhat, při dodržení všech epidemiologických opatření a snaze minimalizovat rizika přenosu, svými radami a konzultacemi zachování aktivit a kvality běžného života.

To je také důvod, proč jste přímo členkou organizačního výboru významné sportovní akce?

Proto jsme v bezprostředním kontaktu s podniky, obcemi, s Jihočeským divadlem například, ale i se sportovními týmy fotbalu, hokeje či volejbalu. A konzultujeme spolu podmínky, aktuální opatření, to, jak se mají sportovci chovat, aby mohli trénovat, hrát, ale aby co nejméně ohrožovali sebe a své okolí. Proto se samozřejmě rádi snažíme pomoci i organizátorům Světového poháru cyklokrosu v Táboře, protože se jedná o jednu z největších sportovních událostí v Jihočeském kraji i v celé České republice. Máme za sebou již několik jednání i přímo v areálu, protože se snažíme najít takové řešení, aby se Světový pohár, byť bez přítomnosti veřejnosti, mohl uskutečnit,a přitom aby pro jihočeskou veřejnost, ale i pro samotné závodníky, realizační týmy, novináře, ale i personál ubytovacích zařízení a hotelů neznamenal riziko.

Závod Světového poháru v cyklokrosu Agentura Cyklistika v táborském areálu Komora zabezpečí do sebemenších detailů.

Táborští se podle slov Kvetoslavy Kotrbové nemají čeho obávat. Ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje je přesvědčená, že jim žádné nebezpečí v souvislosti s pořádáním významné světové akce nehrozí. „Maximálně se o to snažíme. Závod samozřejmě bude bez přítomnosti diváků, to zatím není možné, bude ale přenášen televizí. Společně s kolegyní z táborské KHS doktorkou Milenou Kambovou jsme organizátorům připravili na základě platných opatření určité mantinely, aby se účastníci závodu a novináři nepotkávali s táborskou veřejností,“ vysvětlila Kvetoslava Kotrbová a doplnila: „Samozřejmě všichni budou muset předložit aktuální negativní test na koronavirus ne starší dvaasedmdesát hodin a nastavili jsme další epidemiologická opatření, na jejichž plnění budeme dohlížet přímo na místě.“