Obor působí při TJ Slovan a má na 600 členů

Co je vlastně hlavní náplní tohoto oboru?

„Naším úkolem je především získávat cvičence od nejútlejšího mládí, pěstovat v nich vztah ke sportu a umožňovat lidem různého věku, aby si mohli přijít protáhnout tělo a udělali něco pro své zdraví.“

Jaké oddíly jindřichohradecký Sport pro všechny soustřeďuje a kde je lze najít?

„Oddíly máme rozděleny podle věkových kategorií a podle speciálního zaměření. A necvičíme jen v tělocvičně Slovanu, ale i v tělocvičnách jindřichohradeckých základních škol. Velmi oblíbené je například cvičení rodičů s dětmi, předškoláků plus dětí z prvních tříd. Žákovské dívčí kategorie jsou zaměřeny víc na aerobik a míčové hry. Chlapecké složky vlastně samostatně nemáme, ale kluci jsou zastoupeni hlavně v oddílu plavání.“

Hoši nemají o vaše cvičení zájem?

„Tak se to říci nedá. Řada sportů specializovaných na konkrétní druh jako například volejbal, košíková, tenis, kopaná či hokej provádí nábory zpravidla v září ve školách a kluci tíhnou více ke specializovaným kolektivním sportům. Zavedli jsme v průběhu letošního roku koedukované hodiny rekreačních míčových her pro děti od osmi do dvanácti let, ale chlapců moc nechodí. Podíváme-li se ale do ostatních oddílů Slovanu, jsme rádi, že ti, kteří u nás začínali cvičit v oddíle rodičů a dětí, pokračují ve sportu dál. Jsou to sice naši odchovanci, ale dnes dělají radost vedoucím jiných oddílů.“

A co cvičení dospělých?

„Máme oddíl kondičního či zdravotního cvičení, jógy, aerobiku, pro muže pak halovou kopanou nebo koedukované hodiny aquagymnastiky , což je cvičení při hudbě, ale není to aquaaerobic.“

Kdo jednotlivé hodiny vede?

„Máme proškolený cvičitelský sbor, který bohužel stárne a mezi mladými lidmi o dobrovolnou práci není zájem. Na úbytek cvičitelů mají vliv i nově zřizovaná módní fitcentra, neboť jejich majitelé přetahují naše zkušené cvičitelky a za vedení hodin jim platí. Cvičitelkami aerobiku jsou mladé ženy a dívky, a tak se stává, že z našeho odboru k nim přecházejí bez náhrady za sebe. Podle informace z krajské asociace Sportu pro všechny je to ovšem celorepublikový problém. Proškolit cvičitelku je mnohem dražší, než si koupit služby zkušené odbornice.“

Můžete vyjmenovat některé konkrétní akce, které Sport pro všechny pravidelně pořádá?

„Podnikáme nejrůznější aktivity. Začínáme dětským karnevalem, jarní burzou dětského a sportovního ošacení, pořádáme každoročně Den sportu na chatovém táboře Slovanu v Malém Ratmírově. Máme také svá stanoviště v akci Město dětem při rozloučení s prázdninami a zajišťujeme i letní výcvik dětí u moře v Chorvatsku nebo lyžařský výcvik v Alpách. Vždy to jsou akce se sportovními aktivitami ."

Zájmemci o práci cvičitele určitě nepohrdnete. Co by měli především vědět?

„Zveme do našich řad zejména zájemce o práci s mládeží, jejich proškolení zajistíme. Práce cvičitele spočívá nejen ve vedení hodin, ale i v domácí přípravě na ně. Samostatně mohou vést hodiny jen osoby starší osmnácti let. Nemůžeme jim slíbit za práci peníze, ale odměnou jim budou spokojené tváře cvičenců a vnitřní dobrý pocit, že dělám něco nejen pro sebe, ale i pro druhé.“