Ta se ale letos poprvé stane etapovým městem. Při této příležitosti se bude ve středu od 18:45 hodin v Domě Štěpánka Netolického promítat dokument, který dá nahlédnout do minulých ročníků putování, navíc film bude doplněný přednáškou.

Kdo na přednášku dorazí, dozví se mimo jiné i to, že trasa štafety vede po stopách kněze Petra na cestě do Říma v roce 1263. Kněz Petr z Prahy byl tehdy i politickým vyslancem Přemysla Otakara II. a při své cestě, když sloužil mši v Bolseně, se stal eucharistický zázrak, na jehož základě vyhlásil papež Urban VI. pro celý katolický svět svátek Božího těla – Corpus Domini. Tento svátek se slaví vždy devět týdnu po velikonocích a na jeho počest od roku 2000 vychází z Prahy do Orvieta štafeta, která končí účastí ve velkolepém historickém průvodu Orvietem.

Původně se jednalo o jednorázovou akci, ale nyní již má svou ideu nejen náboženskou, ale i v duchu myšlenky evropské vzájemnosti a symbolického propojování všech malých i velkých míst po trase.

V roce 2015 se původní forma běhu změnila na pěší putování štafety, ke kterému se po trase mohou připojit desítky lidí od dětí po seniory od malé symbolické části trasy po celou etapu. Na cestě urazí za dva týdny přes 500 kilometrů, zbylou částí je přepraví doprovodné vozidlo.
K putování se můžete připojit právě i na Třeboňsku, a to ve středu v Lomnici nad Lužnicí na náměstí 5. května přibližně v 15:30 až 15:45 hodin, dále v Přesece u autobusové zastávky v 17 hodin. Odtud se štafeta po šestikilometrové etapě přesune k Domu Štěpánka Netolického na Masarykově náměstí v Třeboni, kde v 18:45 hodin začíná promítání dokumentu.

Ve čtvrtek v 7 hodin se pak mohou zájemci vydat na cestu o délce 7 kilometrů do Spolí, případně až do Mladošovic či dále do Borovan.