Uskuteční se ve třech kategoriích: jednotlivci – dospělí, jednotlivci do 18 let a sportovní kolektivy – bez věkového omezení.

Podmínkou je, že všichni nominovaní sportovci musí být registrováni a působit v oddílech v okrese.

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby mají možnost až do 15. ledna podávat návrhy na ocenění jednotlivců i družstev, a to poštou na adresu: OS ČSTV, Jarošovská 743/II., 377 01 J. Hradec, nebo e–mailem: jh.cstv@iol.cz.

Na základě zaslaných návrhů bude o pořadí v jednotlivých kategoriích rozhodovat odborná komise.

Závěrečný slavnostní ceremoniál se uskuteční ve středu 24. února od 18 hodin v otínském kulturním centru Jitka.